0/0
0 0
Tävlingsregler
Tävlingsregler
• Endast medlemmar i Penny & Friends kan delta i tävlingarna. • Insända bidrag är Penny & Friends egendom och returneras ej. • Genom att delta ger du Penny & Friends rätten att offentliggöra bidraget, visa och använda det i alla medier. Du intygar att det finns samtycke till användning av insända bilder från de personer som finns med i denna. • Du frånskriver dig rätten att utöver vinsten bli kompenserad för användning av bidraget. • Du samtycker till att Penny & Friends, i syfte att administrera tävlingen, behandlar de personuppgifter som du lämnar. • Juryn består av personal vid Stabenfeldt AB. • Juryns beslut kan ej överklagas.  Anställda vid Stabenfeldt och närstående till dessa kan ej delta i tävlingen. Vinnarna underrättas via post, mejl, telefon eller meddelande via pennyfriends.se.  Vinster kan ej ersättas med kontanter Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.